Leegstandsverordening in veel gemeente een wassen neus!

In veel gemeente zijn er door de politiek leegstandsverordeningen aangenomen. Bij een deel van de gemeente is de leegstandsverordening geldig in de hele gemeente, maar in sommige gemeente is deze gespecificeerd naar een aantal gebieden die te kampen hebben met veel leegstand.

Alleen is de vraag of de leegstandsverordeningen wel het effect hebben, wat er in de leegstandsverordening is beloofd aan de gemeenteraden.

De meeste gemeenten gebruiken de leegstandsverordening welke door de VNG (vereniging Nederlandse Gemeente) op hun website is gepubliceerd. Hier en daar hebben gemeenten nog hun eigen sausje over de leegstandsverordening gegooid, maar de basisprincipes blijven gelijk.

De passage “Voordracht Gebruiker” is in 99% van de leegstandsverordeningen gelijk. En deze passage is ook meteen het probleem van het niet werken van de leegstandsverordening. Hierbij het voorbeeld zoals deze is gebruikt in de standaard VNG Leegstandsverordening.

1. Burgemeester en wethouders kunnen een gebruiker voordragen aan de eigenaar indien het gebouw of de woning in een leegstandbeschikking is aangewezen als geschikt voor gebruik en als de leegstand langer duurt dan twaalf maanden.

2. De eigenaar is verplicht de gebruiker als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden na de voordracht, een overeenkomst aan te bieden tot ingebruikname van het gebouw of de woning. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de eigenaar binnen drie maanden na de voordracht een overeenkomst is aangegaan met een andere gebruiker, die het gebouw of de woning binnen een redelijke termijn in gebruik neemt.

Bij het eerste punt gaat het namelijk al meteen mis. Want als u bijvoorbeeld een winkelpand heeft in het centrum van een gemeente. Als u door wat voor omstandigheden dan ook zonder huurder komt te zitten, dan zult u er alles aan doen om dit vastgoedobject zo snel mogelijk weer gevuld willen zien. De gemiddelde vastgoedondernemer steekt veel werk in het opvullen van het vastgoed, maar door vraag en aanbod kan het zijn dat het object langdurig leeg komt te staan.

De gemeentes zeggen in de verordening dat ze na 12 maanden leegstand een gebruiker kunnen voordragen, en dat u als vastgoedondernemer met deze gebruiker tot een overeenkomst moet komen.

Maar als u -na een jaar u uiterste best te hebben gedaan- geen huurder voor uw pand kan vinden. Dan lukt de Burgemeester en de Wethouders dit ook niet. Laat staan de duur betaalde (meestal extern ingehuurde) bedrijfsfunctionaris van de gemeenten.

Als de gemeenten al een gegadigde heeft kunnen vinden, waarmee u er verplicht mee uit moet komen. Dan is het maar de vraag of u er ook daadwerkelijk met die partij er uit komt. Dat u mogelijk de huurprijs moet verlagen, is misschien niet te vermijden. Dit zou kunnen komen doordat u zelf de huurwaarde te hoog heeft ingeschat, de marktwaarde is gezakt of dat een verhuurmakelaar u verkeerd heeft geadviseerd.

Alleen kan een gemeente u niet verplichten om uw pand onder de kostprijs te verhuren.

Gemeenten moeten niet op stoel van de ondernemer gaan zitten.

Gemeente en politiek moeten niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Maar moeten ondernemers meer gaan faciliteren. Er moet gekeken worden waarom er in een gebied zoveel leegstand is. En hier een oplossing voor bieden.

Leegstand van winkelgebieden is door gemeente en de politiek op te lossen. Mits ze luisteren naar de ondernemers in hun stad. Kampt een winkelgebied met veel leegstand, dan kan dat komen omdat de openbare voorzieningen niet goed zijn geregeld. Of omdat gemeenten de winkels blijven verplaatsen naar de periferie.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een winkelgebied moet aantrekkelijk zijn voor de bezoekers. Makkelijk bereikbaar per OV, op de fiets, wandelend maar zeker ook per auto. Daarnaast moeten bezoekers zich veilig kunnen voelen in een gebied, en moet een prettige omgeving op de eerste plaats staan.

Het optimaliseren van fiets parkeren zorgt voor minder verrommeling in de winkelstraten. Daarnaast is het belangrijk dat de winkelgebieden goed bereikbaar zijn per auto, Met ruim voldoende parkeerplaatsen. Niet kunnen parkeren, jaagt een groot deel van de bezoekers weg, die niet snel zullen terugkomen. Ook het bestedingsbedrag ligt bij voldoende parkeerplaatsen hoger, dan bij beperkt aantal parkeerplaatsen. Met auto is namelijk meer te vervoeren dan per fiets.

Leegstandsverordening moet anders worden ingericht

Dat gemeenten de leegstand willen verlagen is zeer begrijpelijk en ook zeker mogelijk. Alleen zal dit op een andere wijzen moeten gebeuren dan de huidige verordeningen.

Er zal een nieuwe leegstandsverordening moeten komen. Waarbij gemeente en ondernemers samen gaan werken om de problemen in de winkelgebieden op te lossen.

Als de randvoorwaarden in een gebied op orde zijn (gemaakt), zal dit op termijn nieuwe ondernemingen aantrekken. Niet alleen meer Retail ondernemers, maar ook ondernemingen welke gericht zijn op andere bezoekersstromen.

In een nieuwe leegstandsverordening zou moeten komen te staan dat vastgoed bezitters na 3 maanden leegstand dit verplicht moeten melden aan de betreffende gemeente.

Na 6 maanden zou de gemeente in gesprek moeten gaan met de vastgoedeigenaar. Een vrijwillig verplicht met benen op tafel gesprek. In dit gesprek tussen de ondernemer en gemeente kan gesproken worden over de knelpunten die er zijn om tot snelle verhuur cq verkoop kan worden overgegaan.

Indien er knelpunten worden aangegeven aan de zijde van de gemeente, worden deze direct voorgelegd aan de gemeenteraad.

Maar de gemeente moet ook de ondernemer kunnen aanspreken over het te verhuren of te verkopen object. Een verhuurbaar pand moet ook echt verhuurbaar zijn. De gemeente moet de ondernemer daar ook op wijzen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een verhuurbaar pand, moet ook aantrekkelijk zijn voor een nieuwe huurder. In veel gevallen kan een pand beter verhuurbaar worden gemaakt met kleine ingrepen, die de ondernemer ook niet te veel geld hoeft te kosten. Zoals het schilderen van het buitenwerk en bijvoorbeeld het stucen van de binnenzijde.

Ook zal er in de verordening moeten staan dat vastgoedondernemers opzoek moeten gaan naar een tijdelijke invulling. Dit kan door Tijdelijk Verhuur, een soort van pop-up winkels of Tijdelijk beheer / Anti Kraak waarbij er ook een tijdelijke bestemming is, maar wat niet gebonden is aan een lange opzegtermijn. Zodat reguliere en langdurig verhuur niet in de weg wordt gezeten.

Als laatste kan dan worden opgenomen, dat als vastgoedeigenaren alsnog een pand leeg laat staan, na 12 maanden een boete kan worden opgelegd. Deze boete zal zo ingericht moeten worden dat de vastgoedondernemer sterk geprikkeld wordt om alsnog de leegstand tegen te gaan.

De Nederlandse Vastgoed Centrale heeft een nieuwe leegstandsverordening geschreven, welke voor politieke partijen beschikbaar kan worden gesteld.

Tijdelijk beheer / Tijdelijk Verhuur

De Nederlandse Vastgoed Centrale is een aanbieder van Leegstandsbeheer in de vorm van Tijdelijk Beheer en Tijdelijk Verhuur.

We hebben dan ook de verschillen voor u op een rijtje gezet.

Antikraak – Tijdelijk Beheer

– Snelle invulling van vastgoedobject

– Snelle beschikking over het vastgoedobject (14 of 28 dagen)

– Pand direct beveiligd tegen kraak, vandalisme en snelle storingsmeldingen

– Geen huuropbrengsten

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Tijdelijk verhuur

– Invullingsduur gemiddeld 2 weken

– (beperkte) Huuropbrengsten

– Opzegtermijn één maand huurder / drie maanden verhuurder

 Meer informatie kunt u opvragen via mail; info@nederlandsevastgoedcentrale.nl of dm Marc Nihot

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers liken dit: